ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Wednesday 13 August 2014

 

'STEPS' അവലോകനം

        പത്താം തരത്തിലെ പഠനനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന 'STEPS'(Student Ten Enrichment Programme
in School)ന്റെ അവലോകനയോഗം ബുധനാഴ്ച സ്കൂളില്‍ നടന്നു.പത്താം തരത്തിലെ
കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും സംബന്ധിച്ച യോഗത്തില്‍ പി ടി എ പ്രസിഡണ്ട്
ശ്രീ.കെ .എന്‍.മധുസൂദനന്‍ നമ്പ്യാര്‍ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.ഹെഡ്മാസ്ററര്‍
 ശ്രീ ടി.ഒ.രാധാകൃഷ്ണന്‍,എം.പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ബേബി എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.
ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം,യുണിററ് ടെസ്ററ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ക്രോഡീകരിച്ച
റിപ്പോര്‍ട്ട് പി .വി.ഗംഗാധരന്‍ മാസ്ററര്‍ യോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.മെച്ചപ്പെട്ട പഠനനിലവാരം
ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ഈ വര്‍ഷം നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ രൂപരേഖ,അധ്യാപകരായ
ഇ.കുഞ്ഞമ്പു നായര്‍,കെ.കെ.ജയലക്ഷ്മി,ബി.പ്രേമ എന്നവര്‍ വിശദീകരിച്ചു

No comments:

Post a Comment