ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Thursday 3 November 2016

കാസര്‍ഗോ‍ഡ് ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം (2016-17 ) ,നവംബര്‍ 8,9 തീയതികളില്‍ GHSS ചെമ്മനാട്

കാസര്‍ഗോ‍ഡ് ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവം (2016-17 ) ,നവംബര്‍ 8,9 തീയതികളില്‍ GHSS ചെമ്മനാട് നടക്കും.

രജിസ്ട്രേഷന്‍ -2016 നവംബര്‍ 7 ന് നടക്കും.അന്നു തന്നെ സോഷ്യല്‍സയന്‍സ് ക്വിസ് ,പ്രാദേശിക ചരിത്രരചന,ഐ.ടി.ക്വിസ് എന്നിവയും നടത്തപ്പെടുന്നു.

നവംബര്‍ 8- പ്രവൃത്തിപരിചയം & സോഷ്യല്‍സയന്‍സ് മേളകള്‍

 നവംബര്‍ 9-ഗണിതം,സയന്‍സ് &ഐ.ടി മേളകള്‍