ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Monday 31 December 2018

Farewell party

ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായി വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ.ദാമോദരേട്ടന്
പി.ടി.എ & സ്റ്റാഫ് നൽകുന്ന യാത്രയയപ്പ്
31/12/2018