ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

About me


                  ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ ഹൈസ്കൂള്‍ എന്ന നിലയില്‍ 1961-ലാണ് ചെമ്മനാട് ഗവ. ഹൈസ്കൂള്‍ നിലവില്‍ വന്നത്.ഹൈസ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതുവരെ ഈ പ്രദേശത്തുകാര്‍ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കാസര്‍ഗോഡ് നഗരത്തിലെ  വിദ്യാലയങ്ങളെ ആയിരുന്നു.അമ്പതാണ്ട് പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ വിദ്യാലയം ഇതിനകം,സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധതുറകളിലായി നിരവധി മഹത്‌വ്യക്തികളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
      1999-ല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറിയായി ഉയര്‍ത്തപ്പെട്ട സ്കൂളില്‍ ഇപ്പോള്‍ അഞ്ച് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകലിലായി 1100-ഓളം കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്നു.SSLC,+2 പരീക്ഷകളില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരം നിലനിര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന ഈ സ്ഥാപനം പാഠ്യ-പാഠ്യേതര മേഖലകളില്‍ ഇതിനകം ജില്ലയില്‍ തന്നെ മുന്‍പന്തിയലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. 
                      

GHSS CHEMNAD
STAFF 2014-15
SL.NO NAME MOB.NO Email
1

RADHAKRISHNAN.T.O

9495091236
2 THANKAMANI.V 9747371496 thankamV9@gmail.com
3 SATHEESAN.B 9747389189 satheebevinje@gmail.com
4 BEENA.A.R 9946122887 beenaaisha@gmail.com
5 PREMA.K 9446267934 premajanan@gmail.com
6 RAJANI.M.V 9495825986 mvrajani2000@gmail.com
8 SREENIVASAN.V 9961928026 sreeninulli@gmail.com
9 PRAKASAN.A.V 9847184110 Avprakasanano@gmail.com
10 PRASANTH KUMAR.K 9895932032 chinkuprasa@gmail.com
11 LEENA.M 9497858326 leenamsuresh@gmail.com
12 RAVINDRAN.V.V 9847476012 ravidranvvpnr@gmail.com
13 HITHA.K.M 9496297086 hithahareendran291@gmail.com
14 GANGADHARAN.P.V 9447487980 gangapoduval999@gmail.com
15 JAYALAKSHMI.K.K 9495795061 kkjayalakshmi75@gmail.com
16 SAVITHA NAMBIAR 9544207097 saviinbr@gmail.com
17 ARUNA.N 9447407235 arunakeshavan@gmail.com
18 VINAYAN.E 9495145709
19 GOPALA.K 9495295137
20 PUSHPALATHA.K 9747853126
21 RAJAN.T 9846915314
22 SUJATHA.B 9447879494 binduvinod@rediff mail.com
23 BINDU KUTUMGAL 9744855248
24 SHAJEEV.A 9446030191
25 E.KUNHAMBU NAIR 9847534913 ekunhambunair@gmail.com
26 MUHAMMED HANEEFA.C.A 9446035423

No comments:

Post a Comment