ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Friday 15 August 2014കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രതിജ്ഞ

                       സമാധാന സന്ദേശവുമായി അരിപ്രാവിനെ പറത്തല്‍_
                       ഹെഡ്മാസ്ററര്‍ ശ്രീ.ടി ഒ രാധാകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment