ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Saturday 23 February 2019

87 SSLC Bach സമാഹരിച്ച നൂറ് കസേരയുo മൊമെന്റൊയും HM സ്വീകരിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment