ചെമ്മനാട് ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം...കാസര്‍കോട് ഉപ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2016 മത്സര ഫലങ്ങള്‍. ഇവിടെ ലഭിക്കും..

Saturday 26 July 2014

സ്കൗട്ട് കെഡേറ്റുകള്‍ നടത്തിയ ശുചിത്വ സന്ദേശ റാലി പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് 
ശ്രീ.മധുസൂദനന്‍ നമ്പ്യാര്‍ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു.സാന്നിധ്ദ്യം-ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണന്‍.ടി.ഒ(ഹെഡ്മാസ്ററര്‍)
,ശ്രീ.വി ശ്രീനിവാസന്‍(സ്കൗട്ട് മാസ്ററര്‍),ശ്രീമതി ഇന്ദുലേഖ,ശ്രീ.ഇ.കുഞ്ഞമ്പു നായര്‍

No comments:

Post a Comment